GEN +

GEN+ é unha plataforma de transferencia de coñecemento no ámbito da economía e a gobernanza públicas; con interese particular no federalismo e na descentralización. GEN+ nace como unha extensión do Grupo de Investigación GEN (Governance and Economics research Network) da Universidade de Vigo. A súa forma xurídica é a de unha asociación sen ánimo de lucro.org

 

GEN+ organiza conferencias, encontros e workshops; e elabora informes de carácter público. Para desenrolar as súas actividades GEN+ conta con diversos socios públicos e privados cos que mantén acordos estables de colaboración ou cos que se definen colaboracións puntuais.

 

A actividade de GEN organizase en catro vectores: DERNET, RIFDE, GEN+ Reports e Red Localis; cada unha delas conta con unha estratexias e organización adaptadas ao obxectivo concreto que perseguen e as súas respectivas traxectorias.

 

GEN+ conta con un comité científico que o asesora nas súas diversas actividades.

 


Últimas novas

III Conferencia Internacional: "Decentralization after the Great recession: Fine-tuning or Paradigm Change?"

Os días 26 e 27 de outubro de 2017, DERNET-GEN+ organizará una conferencia internacional sobre a descentralización despois da gran recesión, que terá lugar en Santiago de Compostela. Dirixido por Santiago Lago Peñas, Jorge Martínez-Vázquez e Ignacio Lago.

 

SABADELLGALLEGO asina un convenio con GEN PLUS

Santiago Lago, director de GEN PLUS y Pablo Junceda, director xeral de SabadellGallego asinaron un convenio para o patrocinio de eventos relacionados coas administracións públicas. Gracias a este acordo, SabadellGallego promocionou o I Congreso Red Localis: "Las entidades locales ante la transparencia y la innovación" celebrado os días 20 e 21 de xuño no Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense.

 

Xornadas RIFDE-GEN+

A Consellería de Facenda e RIFDE-GEN+ asinan un novo convenio para elaborar dous novos GEN+ Report sobre Estabilidade Fiscal e Política Rexional. Froito desta colaboración celebráronse doas xornadas en Santiago de Compostela os días 6 e 7 de xullo. Nelas, os autores, a equipa de traballo e asistentes, entre os que atopabanse expertos en la materia e Directores Xerales, debatiron os borradores preliminares. Prevese a publicación dos documentos a finais de setembro.

 

I CONGRESO RED LOCALIS

Có título "Las entidades locales ante la transparencia y la innovación" os días 20 e 21 de xuño, tivo lugar o I Congreso Red Localis. O "Centro Cultural Marcos Valcárcel" acolleu a expertos ponentes do mundo académico e profesional que participaron nos paneis sobre I) compra pública e colaboración público-privada; II) transparencia, bo goberno e participación cidadana; III) administración electrónica para a eficiencia e a economía e IV) calidade nos servicios públicos de ámbito local.